Soft Xpansion International nabízí celou řadu služeb k zavádění systémů a řešení na platformě Microsoft SharePoint: přípravu technických specifikací a technické specifikace a infrastrukturního projektu, vývoj a testování, přípravu prostředí, nasazení a nastavení, uvedení do provozu, podporu, přechod na nový systém, integraci s dalšími systémy.

Řešení na platformě SharePoint zahrnuje následující moduly:

 • Kancelář zaměstnance
 • Řízení projektů
 • Archivy
 • Správa dokumentů
 • Objednávky a služby
 • HR postupy
 • Výrobní procesy
 • IT služby

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů