Archiv doporučení interního auditu - to je automatizovaný systém pro vytváření, zápisu, vykonání a sledování doporučení vypracovaných v důsledku auditu.

Tento systém může výrazně zkrátit dobu tvorby, vyhledávání a zpracování doporučení auditu; zvýšit efektivitu zaměstnanců; zjednodušit interakci pracovníků různých oddělení s cílem zajistit bezpečné a spolehlivé ukládání a určení přístupová práva k doporučení auditu.

Možnosti a výhody:

 • Vedení tříúrovňové elektronické databáze auditu v kontextu: auditní zprávy, dohledu a doporučení auditu
 • Proces řízení vykonáváním doporučení s možností kaskádování/delegování
 • Nástroje pro kontrolu a monitorování vykonávání doporučení auditu
 • Podproces odvolání doporučení hlavou CBA (útvaru interního auditu)
 • Podproces odložení vykonání doporučení
 • Podproces změny odpovědného ředitele a vykonavatele
 • Flexibilní určení přístupových práv k informacím na základě role a funkce zaměstnance, typu informace a stavu dokumentu
 • Flexibilní vyhledávání uskladněných dokumentů podle různých atributů. Možnost exportovat výsledky vyhledávání ve formátu MS Excel
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Vytváření různých zpráv o doporučení auditu jsou jako pro aktuální stav, také i pro historická data na jakýkoliv datum (včetně grafických zpráv)
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování doporučení auditu
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakce pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce s archivy doporučení
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Sledování stavu, lhůty a průběhu vykonávání doporučení
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k informaci

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů