Archiv regulačních a referenčních materiálů - to je automatizovaný systém vytváření, schvalování, publikování a strukturovaného ukládání všech regulačních a referenční materiálů firmy.

Tento systém může výrazně zkrátit čas na vytvoření, publikování, vyhledávání a zpracování předpisů; zvýšit efektivitu zaměstnanců; zaručit bezpečnost a spolehlivost skladování, a také určit přístupová práva k předpisům.

Možnosti a výhody:

 • Vytváření regulačních a referenčních dokumentů podle vzoru s automatickým vyplňováním formulářů na základě informace poskytnutých v elektronickém dokumentu
 • Víceúrovňové ukládání regulačních a referenčních dokumentů. Možnost pohybovat dokumenty v úložišti
 • Flexibilní určení přístupových práv k dokumentům na základě roli a úřadu zaměstnanců, druhu dokumentů (veřejné nebo neveřejné), jej typu a stavu
 • Možnost ukládat balíky různých typů dokumentů (Word, PDF, Excel, PowerPoint, Visio) v rámci stejného dokumentu
 • Možnost publikování dokumentů na portálu organizace po procesu schvalování/potvrzení
 • Flexibilní vyhledávání uskladněných dokumentů podle různých atributů. Možnost exportovat výsledky vyhledávání ve formátu MS Excel
 • Funkce bilaterálních vztahů (linek) mezi různými dokumenty
 • Automatická kontrola lhůt platnosti dokumentů. Možnost automatického oznámení informace a úkolů souvisejícím zaměstnancům po skončení lhůty platnosti dokumentu
 • Automatické zjištění cesty pro schvalování/potvrzení v souladu s informací pro typ a tvůrce dokumentu
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Možnost automatického schválení/potvrzení, jestli schvalující promeškal lhůtu pro schválení
 • Automatické vytvoření dokladu o schválení s možností uložení nebo vytisknutí
 • Možnost automatického generování zpráv o stavu schvalování některých dokumentů a posílaní pravidelné zprávy o něj vedoucím
 • Automatické vytvoření registračních čísel podle předem definovaných pravidel
 • Automatické publikování schváleného dokumentu v náležitém archivu v souladu s vlastností dokumentu
 • Funkce kontroly verze dokumentů
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování regulačních a referenčních dokumentů
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakce pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce se předpisy
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů
 • Sledování stavů, termínů a průběhu vykonání předpisů
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k regulačním a referenčním dokumentům

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů