Archiv soudních sporů a právních dokumentů - to je elektronický úložný systém pro automatizaci a systematizaci práce a ukládání právních dokumentů a soudních sporů.

Tento systém může výrazně zkrátit čas na vytvoření, vyhledávání, sledování a zpracování všech soudních řízení a dokumentů společnosti; zvýšit efektivitu zaměstnanců; zaručit bezpečnost a spolehlivosti skladování, a také určit přístupová práva k dokumentům.

Možnosti a výhody:

 • Vedení elektronického záznamu všech soudních sporů a právních dokumentů společnosti
 • Typická kartička s přívlastkovým obsahem v závislosti na typ sporu (daňové, půdové, správní, občanské, ekonomické, rozhodčí)
 • Elektronické úložiště dokumentů souvisejících se spory
 • Sledování sporů v každé fázi řízení
 • Automatická kontrola přítomnosti/nepřítomnosti minimálního souboru typických (povinných) dokumentů, které doprovázejí konkrétní spor v průběhu určité etapy
 • Možnost několika iterací řízení v každé fázi, přičemž historie každé iterace pro každou fázi uloží zvlášť, s možností zobrazit informaci a dokumenty týkající se každé iterace fáze
 • Možnost spojit několika žalob do jedné
 • Flexibilní vyhledávání uskladněných dokumentů podle různých atributů. Možnost exportovat výsledky vyhledávání ve formátu MS Excel
 • Funkce kontroly a monitorování průběhu soudního procesu v několika etapách. Pokud není žádný pohyb během nějaké doby, systém automaticky odešle upozornění na e-mail právníka, vedoucího spor
 • Vytváření různých zpráv o stavu sporu a právních dokumentech
 • Určení přístupových práv k dokumentům na základě role a funkce zaměstnance, typu dokumentu a jeho stavu (fáze)
 • Funkce bilaterálních vztahů (linek) mezi různými dokumenty
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování soudních sporů
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakce pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce se soudními spory a dokumenty
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Sledování stavu, lhůty a průběhu vykonávání soudních sporů
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k informaci

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů