Informační systém pro řízení žádosti o školení zaměstnanců — to je komplexní systém určený pro organizaci, vytváření, registraci a zpracování žádostí týkajících se školení zaměstnanců organizace. Tento systém umožňuje výrazně zjednodušit a strukturovat proces školení zaměstnanců v rámci organizace a sledovat kvalitu školení.

Tento systém zahrnuje automatizované procesy zpracování pro následující žádosti: žádost o účasti na školeních, žádost o vývoje elektronického kurzu, žádost o provádění průzkumu atd. Součástí systému je také integrace vzdělávacích plánů / kurzů s osobním a firemním kalendářem.

Možnosti a výhody:

 • Automatizovaný proces zpracování žádosti o vývoj elektronického kurzu
 • Automatizovaný proces zpracování žádosti o účast na školeních
 • Automatizovaný proces zpracování žádosti o provedení průzkumu
 • Integrace a synchronizace výcvikových plánů / kurzů s osobním a firemním kalendářem
 • Kalendář událostí organizace
 • Funkce pozvání zaměstnanců na akci. Zahrnuje integraci s osobním kalendářem aplikace Outlook
 • Vytvoření seznamu účastníků akce s funkcí automatického zasílání pozvánek různými způsoby (e-mail, SMS, kalendář atd.)
 • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců zákazníka
 • Předběžné a konečné vyúčtování výdajů na akce (školení, kurzy, tréninky) jak v kontextu každého účastníka, tak v kontextu aktivit obecně. Existuje možnost integrovat s finančním programem organizace
 • Možnost sledovat stav, načasování a průběh splnění úkolů
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Zjednodušení interakce mezi zaměstnanci různých zákaznických jednotek v procesu práce s žádostmi o školení
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů