Skončení pracovního poměru a vyplnění potvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci práce — to jsou automatizované obchodní procesy, které vám umožňují vytvářet a vyplňovat související dokumenty zaměstnanců elektronicky, optimizovat a výrazně urychlit proces schválení v průběhu skončení pracovního poměru.

Na základě existující informací o propouštějícím zaměstnanci (jeho manažerů, divizích apod.) systém automaticky určí cestu dokumentu předávaného během propouštění.

Možnosti a výhody:

 • Automatizovaný obchodní proces propuštění zaměstnance
 • Automatizovaný obchodní proces vytváření potvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci práce až do koneční výpovědí zaměstnance
 • Automatická identifikace účastníků obchodních procesů na základě informací o propouštějícím zaměstnance
 • Významné zkrácení doby zpracování potvrzení, stejně jako výpověď zaměstnance
 • Zafixování volných pracovních míst po skončení pracovního poměru zaměstnance
 • Automatické generování potvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci práce, stejně jako schvalovacího listu s možností uložení nebo tisku
 • Možnost sledovat stav, načasování a průběh splnění úkolů
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Integrace s používaným personálním systémem organizace
 • Zjednodušení interakce zaměstnanců různých zákaznických jednotek v procesu propuštění zaměstnanců a vytváření souvisejícího potvrzení
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k dokumentům

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů