Žádost o převedení zaměstnance v organizaci — to je nástroj, který umožňuje automatizovat proces pohybu personálu v rámci organizace (z jedné jednotky na druhou).

Tento nástroj výrazně zkracuje dobu vytváření, vyhledávání a sledování všech žádosti o převedení, zvýšení efektivity zaměstnanců, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti uložení dokumentů.

Možnosti a výhody:

 • Automatizovaný obchodní proces pro zpracování žádostí o převedení zaměstnanců v rámci organizace
 • Automatická identifikace účastníků obchodního procesu a cesty žádosti v závislosti na přeneseného zaměstnance (pozice, jednotka)
 • Významné zkrácení doby zpracování žádosti o převedení zaměstnance v rámci organizace
 • Možnost sledovat stav žádosti o převedení zaměstnanců
 • Možnost sledovat stav, načasování a průběh splnění úkolů
 • Automatické vytvoření dokladu o schválení s možností uložení nebo vytisknutí
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Integrace s používaným personálním systémem organizace
 • Zjednodušení interakce mezi zaměstnanci různých zákaznických jednotek při zpracování žádosti o převedení zaměstnance v organizaci
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k dokumentům

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů