Plán čerpání dovolené — to je komplexní systém, který zaměstnancům umožňuje předem naplánovat čerpání dovolené, obdržovat automaticky schválení od svých nadřízených a zveřejňovat informace v personální aplikaci organizace.

Tento systém umožňuje výrazně zkrátit čas na schválení plánů čerpání dovolené, umožňuje přidělení pracovní dovolené po celý rok, a také umožňuje se vyhnut rozporu při plánování dovolené v celé organizaci.

Možnosti a výhody:

 • Automatické připomenutí každému zaměstnanci o nutnosti poskytnout svůj vlastní plán dovolené pro příští rok
 • Systém připomínek a kontroly poskytování pracovních plánů zaměstnanců
 • Vizuální zobrazení doby dovolené pro každého zaměstnance
 • Vizualizace konsolidovaného plánu dovolené pro jednotku. Tím vyloučí rozpory při plánování čerpání dovolené manažerem
 • Automatizovaný obchodní proces schválení plánu dovolené všemi potřebnými manažery
 • Automatizovaný obchodní proces schválení změn již existujícího plánu dovolené pro konkrétního zaměstnance
 • Automatizovaný obchodní proces schválení žádostí o neplánovanou dovolenou
 • Automatické připomenutí zaměstnance o nadcházející dovolené s nutností potvrdit její aktualitu nebo poslat ke schválení návrh nového období dovolené
 • Automatická kontrola počtu dnů dovolené s možností přizpůsobení počtu dní dovolené pro každého zaměstnance
 • Možnost sledovat stav, načasování a průběh splnění úkolů
 • Automatická identifikace účastníků v obchodním procesu na základě informací o autoru dokumentu
 • Automatické vytvoření dokladu o schválení s možností uložení nebo vytisknutí
 • Integrace s používaným personálním systémem organizace a synchronizace plánů dovolené s tímto systémem
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Zjednodušení interakce mezi zaměstnanci různých zákaznických jednotek v procesu schválení plánu dovolené
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů