Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání — to je nástroj, který zaměstnancům společnosti umožňuje vytvářet žádost o vydání potvrzení o zaměstnání v automatickém režimu.

Tento nástroj zjednodušuje proces podávání, zpracování a splnění žádosti, čímž výrazně snižuje čas na schvalovací postupy.

Možnosti a výhody:

 • Automatizovaný obchodní proces pro zpracování žádostí o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Podpora dvou typů potvrzení: s uvedením mzdy a bez uvedení mzdy
 • Automatická identifikace účastníků obchodních procesů na základě informací o autoru žádosti a jejího typu
 • Možnost sledovat stav žádosti
 • Automatické posílání připomínek e-mailem o průběhu zpracování žádosti
 • Možnost sledovat stav, načasování a průběh splnění úkolů
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Zjednodušení interakce mezi zaměstnanci různých zákaznických jednotek v procesu zpracování žádosti o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů