Univerzální proces schvalování dokumentů - nástroj pro přizpůsobení různých flexibilních cest pro schvalování a vykovaní úkolů, nařízení atd.

Funkce umožňuje vytvářet, ukládat a znovu používat jakékoliv cesty schvalování, což výrazně zkracuje dobu zpracování dokumentů stejného druhu a poskytuje flexibilitu pro konfigurování schvalovacího procesu.

Možnosti a výhody:

 • Možnost přizpůsobit cestu pro vykonání/schvalování úkolů (úloh)
 • Možnost uložit typické cesty pro opětovné použití
 • Podpora různých typů schvalování/vykonání: paralelní, postupné, smíšené (paralelně-postupně)
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Možnost automatického schválení/potvrzení, jestli schvalující promeškal lhůtu pro schválení
 • Odeslaní úkolů pro schválení/potvrzení na e-mail zaměstnance
 • Automatické vytvoření dokladu o schválení s možností uložení nebo vytisknutí
 • Možnost přidat schvalujícího v procesu schvalování
 • Nastavení variantů pro cestu dokumentu v případě jeho odmítnuti schvalujícím
 • Flexibilní vyhledávání dokumentů
 • Funkce bilaterálních vztahů (linek) mezi různými dokumenty
 • Funkce kontroly verze dokumentů
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování standardních dokumentů
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakci pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce s dokumenty
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Sledování stavů, termínů a průběhu vykonání standardních dokumentů

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů