Univerzální postup „Úkol pro zaměstnance“ - to je nástroj, který vám umožní posílat různé úkoly/příkazy dalším pracovníkům s možností delegování/řetězení.

Díky této funkci je možné vytvářet, ukládat a opětovně využívat postupy pro výkon úkolu. Tím se výrazně šetří čas při zpracování stejného typu úkolů.

Možnosti a výhody:

 • Možnost přizpůsobit cestu pro vykonání úkolů (úloh)
 • Možnost uložit typické cesty pro opětovné použití
 • Možnost delegovat nebo kaskádovat během splnění úkolu
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Odeslaní úkolů na e-mail zaměstnance
 • Možnost přidělit kontrolujícího
 • Vizualizace stromu celého řetězce vykonavatelé
 • Možnost přidělit hlavního a vedlejšího vykonavatele
 • Zachování a řízení všech úkolů uživatele v kanceláři uživatele
 • Možnost při plnění úkolů přidávat různé typy souborů
 • Funkce bilaterálních vztahů (linek) mezi různými dokumenty
 • Funkce kontroly verze dokumentů
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování standardních dokumentů
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakce pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce s dokumenty
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Monitorování stavu, lhůt a průběhu vykonaní dokumentů

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů