Právně významným dokumentem je dokument používaný jako důkaz podnikání nebo jiné činnosti, jejíž obsah je jistě vnímán jako skutečný. Pravost právně významných dokumentů je ověřována elektronickými podpisy a elektronickými pečetěmi.

Právně významná elektronická správa dokumentů je plnohodnotný systém, který umožňuje vytvářet, přijímat, schvalovat, ověřovat a posílat právně významné dokumenty.

Tento systém umožňuje podstatně zkrátit dobu pro vytváření, kontrolu, vyhledávání a zpracování právně významných dokumentů; zvýšit efektivitu práce zaměstnanců; zajistit bezpečnost a spolehlivost ukládání informací a vymezit přístupová práva k právně významným dokumentům.

Možnosti a výhody:

 • Podpora možnosti zahájení schválení PVD externím systémem. Integrace s externími systémy
 • Systém automaticky sestaví vizualizaci dokumentů a seznam účastníků postupu schválení / podepisování na základě údajů o typu dokumentu a organizacích, které jsou stranami smlouvy
 • Vytvoření standardních dokumentů na základě šablony s automatickým vyplněním polí na základě informací zadaných v elektronické podobě dokumentu
 • Automatické určení mapy podnikového procesu na základě informací o typu dokumentu
 • Automatické určení účastníků obchodních procesů na základě informací o autorovi dokumentu
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Možnost automaticky schvalovat, jestli od schvalovacího žádného jednání není třeba
 • Automatické vytvoření dokladu o schválení s možností uložení nebo vytisknutí
 • Možnost automaticky generovat zprávy o stavu schválení určitých dokumentů a pravidelné zasílání takových zpráv manažerům
 • Automatické generování evidenčních čísel podle stanovených pravidel
 • Možnost ukládat dokumenty do víceúrovňového archivu
 • Flexibilní vymezení přístupových práv k dokumentům v závislosti na úloze a postavení zaměstnance, druhu dokumentu (veřejném nebo neveřejném), typu dokumentu a jeho stavu
 • Možnost ukládat balíčky různých typů souborů (Word, PDF, Excel, Powerpoint, Visio) do stejného dokumentu
 • Možnost publikovat dokumenty na portálu organizace po dokončení schvalovacího procesu
 • Flexibilní vyhledávání dokumentů v úložišti podle různých atributů. Možnost exportovat výsledky vyhledávání do formátu MS Excel
 • Funkce bilaterálních vztahů (linek) mezi různými dokumenty
 • Funkce kontroly verze dokumentů
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování standardních dokumentů
 • Vedení a uchování papírového archivu právně významných dokumentů není potřebné
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakce pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce se standardními dokumenty
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů
 • Sledování stavů, termínů a průběhu vykonání standardních dokumentů
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k dokumentům

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů