Schvalovací procesy pro typické dokumenty (příkazy, nařízení atd.) - to jsou předem nastavené obchodní procesy pro schvalování základních typy dokumentů, jako jsou příkazy, nařízení, procedury, předpisy a tak dále, v souladu s napřed standardizovanými postupy.

Tento systém může výrazně snížit čas na vytvoření, řízení, vyhledávání a zpracování standardních dokumentů; zvýšit efektivitu zaměstnanců; zaručit bezpečnost a spolehlivost skladování informaci, a také určit přístupová práva pro standardní dokumenty.

Možnosti a výhody:

 • Vytvoření standardních dokumentů podle šablon s automatickým vyplněním formulářů šablon na základě informací poskytnutých v elektronické podobě dokumentu
 • Automatické určení pohybu v souladu s podnikovými procesy na základě informací o typu dokumentu
 • Automatické určení odpovědných osob příslušných podnikových procesů na základě informací o tvůrci dokumentu
 • Systém pravidelných připomenutí pro zaměstnance v případě, že úkol v přiděleném čase nebyl splněn, s možností odeslání oznámení vedoucímu
 • Možnost automatického schválení/potvrzení, jestli schvalující promeškal lhůtu pro schválení
 • Automatické vytvoření dokladu o schválení s možností uložení nebo vytisknutí
 • Možnost automatického generování zpráv o stavu schvalování některých dokumentů a posílaní pravidelné zprávy o něj vedoucím
 • Automatické vytvoření registračních čísel podle předem definovaných pravidel
 • Možnost ukládání dokumentů k víceúrovňovému archivu
 • Flexibilní určení přístupových práv k dokumentům na základě roli a úřadu zaměstnanců, druhu dokumentů (veřejné nebo neveřejné), jej typu a stavu
 • Možnost ukládat balíky různých typů dokumentů (Word, PDF, Excel, PowerPoint, Visio) v rámci stejného dokumentu
 • Možnost publikování dokumentů na portálu organizace po schvalování/potvrzení
 • Flexibilní vyhledávání uskladněných dokumentů podle různých atributů. Možnost exportovat výsledky vyhledávání ve formátu MS Excel
 • Funkce bilaterálních vztahů (linek) mezi různými dokumenty
 • Funkce kontroly verze dokumentů
 • Fixace všech akcí s dokumentem v historii dokumentu
 • Zkrácení doby pro vytváření, vyhledávání a zpracování standardních dokumentů
 • Zlepšení efektivity zaměstnanců zákazníka
 • Zjednodušení interakce pracovníků různých oddělení zákazníka v procesu práce se standardními dokumenty
 • Posilování kontroly nad výkonnou disciplínou zaměstnanců
 • Transparentnost obchodních procesů
 • Sledování stavů, termínů a průběhu vykonání standardních dokumentů
 • Bezpečnost a spolehlivost ukládání dat a určení přístupu k dokumentům

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů