Internetový portál CPAS - to je informační zdroj centra poskytování administrativních služeb (CPAS), který obsahuje jednak obecné informace o centru a základní informace o každé službě.

Portál vám umožní stahovat šablony dokumentů pro obdržení potřebné administrativní služby, zejména pro podání žádosti o službu, zkontrolovat, zda požadavek je na zpracování, a obdržet výsledek administrativní služby a další možností.

Internetový portál centra poskytování administrativních služeb zahrnuje takovéto:

 • Obecná informace o CPAS (adresa, mapa, pracovní hodny atd.)
 • Zprávy
 • Statistická informace
 • Možnost stahovat šablony dokumentů pro obdržení služeb (žádost, souhlas na zpracování osobních údajů atd.)
 • Možnost ověřit zákazníkem zpracování jeho žádosti
 • Možnost obdržet termín ve frontě (v případě integrace s elektronickou frontou CPAS)
 • Možnost obdržet informační podporu o poskytovaných službách - informační kartička služby obsahuje:
  • Informace o poskytovatelovi služby
  • Informace o centru poskytování administrativních služeb
  • Informace o souvisejících zákonech a předpisech
  • Pracovní podmínky
  • Dokumenty potřebné pro obdržení služby
  • Postup a způsob předložení dokladů
 • «Osobní stránka obyvatele» poskytuje takové funkci:
  • Registrace uživatele na portálu
  • Identifikace uživatele pomocí BankID, elektronickým digitálním podpisem
  • Podání žádosti pro obdržení administrativní služby
  • Získání výsledků poskytování administrativní služby
  • Zobrazení historie uživatelských žádostí
Maximální efektivita on-line portálu CPAS může být dosažena jeho integrací s interním systémem elektronického oběhu dokumentů. Internetový on-line portál CPAS má potřebné nástroje pro integraci se systémem elektronické správy dokumentů.

Integrace s on-line portálem CPAS umožní:

 • Přijímat a zpracovávat v systému pro správu dokumentů žádosti obyvatelů, odeslané přes portál
 • Kontrolovat přes portál stav zpracování žádosti žadatele
 • Vysílat přes portál výsledky administrativních služeb podle žádostí
 • Ukazovat na portálu statistiku o administrativních službách a žádostí, zpracovávaných v systému pro správu dokumentů