Portál podpory (HelpDesk) - to je systém pro automatizaci zpracování požadavků od zákazníků nebo interních uživatelů, který zajišťuje technicky nepřerušovaný provoz základní infrastruktury zákazníka. Portál umožňuje interakci bez porušení zabezpečení dat, má všechny možnosti bezproblémové integrace s existujícími systémy.

Produkt je určen pro banky a finanční společnosti, obchodní společnosti se zákaznickými servisy, společnosti poskytující služby a organizace veřejného sektoru.

Portál podpory byl vyvinut společností Soft Xpansion International na základě bezplatné verze platformy Alfresco Community Edition. Systém se snadno integruje s existujícími zákaznickými systémy, oficiální webovou stránkou společnosti, včetně s vytvořením jednotného stylu.

Portál podpory zahrnuje:

Informace o portálu:

 • Popis systému, jeho účel a použití, hlavní výhody, kontaktní údaje uživatelů
 • Zprávy - možnost získávat informace o aktualizacích portálu a technické informací, a také podpora přechodu na zdroje, které jsou předmětem zájmu
 • Mapa projektu - interaktivní zobrazení informaci o aktuálních implementačních procesech
 • Statistiky projektu - získání údajů o počtu uživatelů, počtu přenesených dat a počtu požadavků

Osobní kanceláře uživatelé:

 • Knihovna znalostí Portálu - užitečné informace o projektu, historie verzí, aktualizací, seznam uživatelů Portálu
 • Tematické sbírky - technické informace, příručky pro používání Portálu, příručky pro řízení incidentů, příklady integrací
 • Bug tracker - podsystém pro registrace incidentu/poruch pro první, druhou a třetí úrovně podpory, integrace s pracovníky pro řízení incidentů
 • Kalendář událostí - osobní organizér

Sekce s omezeným přístupem (pro správce):

 • Technická dokumentace - příručky pro řízení incidentů, příručky pro správu aktualizacemi, další pracovní dokumentace
 • Zprávy o připojení a podpoře - umožňují počítat a systematizovat požadavky a žádosti v různých měrných a časových jednotkách

Administrativní panel:

 • Další funkce: nastavení emailu, oznámení SMS, přihláška k odběru zpráv, integrace se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter)

Výhody použití Portál podpory (HelpDesk) od společnosti Soft Xpansion International

Portál podpory (HelpDesk) založeno na bezplatné platformě Alfresco Community Edition, která poskytuje spolehlivé a bezpečné ukládání dat s vysokou výkonností.

Uplatnění Portál podpory (HelpDesk) lze provádět v prostředí MS Windows nebo Linux, což nevyžaduje dalších licencí, databází nebo aplikačních serverů, čímž se sníží celkové náklady na zákazníka.

Portál podpory (HelpDesk) lze integrovat s existujícími informačními systémy zákazníka (CRM a účetní software), oficiální stránkou zákazníka a sociálními sítěmi (Facebook, Twitter).

Společnost Soft Xpansion International nabízí celou řádu služeb pro nastavení zákaznických řešení a aplikací: připravení podmínek zadání, vývoj a testování, příprava prostředí, nasazení a konfigurace, uvedení do provozu, přechod na nový systém a integrace s dalšími systémy, a také záruční a servisní podporu.