Portálové řešení Collaboration Project Portal — to je vlastní vývoj skupiny společností Soft Xpansion International. Řešení je založeno na platformě Alfresco Community Edition. Tento inovativní nástroj pro spolupráci na projektech umožňuje efektivně spravovat projektovými týmy, bezpečně ukládat a zpracovávat data, automatizovat požadavky na technickou nebo servisní podporu projektu, a také zjednodušit výměnu informací mezi zákazníkem a jeho partnery/klienty.

Tento produkt je určen pro výrobní společnosti z různých průmyslových odvětví, společnosti z odvětví služeb, včetně IT firem, a organizací veřejného sektoru a vlád.

Collaboration Project Portal zahrnuje veřejný podsystém, interní portál a podsystém pro správce.

Veřejný podsystém Collaboration Portal poskytuje takové možnosti:

  • Poskytování oficiální informaci o projektu, načasování a fázích jeho realizace, očekávaných výsledcích realizace
  • Přehled historie a geografie realizovaných projektů v podobě interaktivní mapy
  • Zveřejnění aktuální a efektivní statistiky o projektu pro širokou škálu indikátorů, včetně počtu žádostí a požadavků, počtu uživatelů systému atd
  • Poskytování veřejné informace o týmu, který pracuje na projektu, a o jiných osobách/organizacích, podílejících se na realizaci nebo řízení projektu ve všech jeho fázích: o top manažerech, členech projektového týmu, poradcích, dozorčích radách, obecních organizacích atd., s ukázáním jejich kontaktních údajů
  • Poskytování informační podpory pro projekt, informování cílového publika o důležitých událostech a úspěších při realizaci projektu prostřednictvím zasílání tiskových zpráv

Interní portál jako pracovní podsystém Collaboration Project Portal poskytuje pro přímé účastníky projektových týmů v závislosti na přidělených právech a rolích přístup k takovýmto moduly:

  • Product Knowledge Base - to je jediný bezpečný informační prostor, který obsahuje informaci o produktech a službách zákazníka, aktuální informaci o projektu, historii incidentů a další pracovní materiály pro vnitřní použití
  • Úložiště dokumentů s funkcí kontroly verzí v sobě spojuje technickou dokumentaci (procesní mapy, technické specifikace, návody pro použití v průmyslu, jiná regulační a referenční informace) a organizační dokumentaci (návody pro uživatelé portálu, návody pro správu incidenty atd.)
  • Kalendář události - to je modul, sloužící nejen jako osobní organizér členů projektových týmů, také vám umožní plánovat společné aktivity (semináře, prezentace, školení) a prerezervaci a přidělování zdrojů zákazníka v souladu s potřebami a velikosti akce. Také dává možnost připojit dokumenty pro přípravné seznámení účastníků projektů, a oznámit o naplánovaných akcích přes SMS nebo e-mail
  • Bugtracker - to je podsystém záznamu incidentů a problémů pro první, druhou a třetí úroveň servisní a technické podpory. Slouží jako komunikační prostředek pro pracovníky, zabývající se správou incidentů, aby rychlé odstraňovali problémy
  • Práce na projektech je uplatněna přes kancelář uživatelů interního portálu, který poskytuje členům projektového týmu přístup k jejich úkolům, procesům a potřebným pracovním informacím.

Podsystém pro správce obsahuje projektovou dokumentaci s omezeným přístupem: přidělení přístupových práv a rolí, návody pro správu incidentů a návody pro správu aktualizací. Také podsystém umožňuje vytvářet analytické zprávy pro běžné projekty.

Při práci s portálem Collaboration Project Portal existuje také řada dalších výhodných možností, jako, například, nastavení e-mail a SMS oznámení, obdržení zpráv z portálu atd.

Výhody použití Collaboration Project Portal od společnosti Soft Xpansion International

Portálové řešení Collaboration Project Portal založeno na bezplatné platformě Alfresco Community Edition, která poskytuje spolehlivé a bezpečné ukládání dat s vysokou výkonností.

Uplatnění Collaboration Project Portal lze provádět v prostředí MS Windows nebo Linux, což nevyžaduje dalších licencí, databází nebo aplikačních serverů, čímž se sníží celkové náklady na zákazníka.

Collaboration Project Portal lze integrovat s existujícími informačními systémy zákazníka (CRM a účetní software), oficiální stránkou zákazníka a sociálními sítěmi (Facebook, Twitter).

Společnost Soft Xpansion International nabízí celou řádu služeb pro nastavení zákaznických řešení a aplikací: připravení podmínek zadání, vývoj a testování, příprava prostředí, nasazení a konfigurace, uvedení do provozu, přechod na nový systém a integrace s dalšími systémy, a také záruční a servisní podporu.