Záruční podpora

Po zavedení systému společnost Soft Xpansion International poskytuje bezplatnou záruční podporu pro smluvní lhůtu, během níž eliminuje mimořádné situací a chyby, což umožňuje zaručit plynulé a správné fungování systému v souladu s podmínkami zadání. Podpora je poskytována specialisty Soft Xpansion International prostřednictvím portálu pro podporu společnosti.

Jako náhradní komunikační kanál se používá e-mail a telefon, a zároveň každému zákazníku se přidělí konkrétní manažer podpory.


Servisní podpora

Servisní podpora — práce pro udržení řádného fungování systému u zákazníka, odpovědi na otázky týkající se funkčnosti, obnovení provozuschopnosti systémů, instalace aktualizací systému, zpracování požadavků od technických specialistů zákazníka, výjezd na místo v případě nemožnosti lokalizaci a řešení problémů na dálku, práce na modernizaci a další vývoj systému. Náklady na servisní podporu závisí od objemu zvolených služeb a počtu rezervovaných nebo použitých hodin práce odborníků společností Soft Xpansion International. Podpora se poskytuje na základě portálu pro podporu.

Jako alternativní komunikační kanály se používají e-mail a telefon, a zároveň každému zákazníku se přidělí konkrétní manažer podpory.

Portál pro podporu funguje on-line 24/7

Základní služby webové stránky

  • Úložiště projektové dokumentace a dokumentace systému — jediné úložiště dokumentů
  • Vytvoření požadavek na podporu (otázky, výpadky, modernizace)
  • Přístup k logu změn v průmyslovém serveru
  • Kladení otázek odborníkům, aby získat jich radu
  • Přehled databáze znalostí, kde je možné nalézt řešení aktuálních problémů
  • Stažení požadované aktualizaci
  • Uložení oznámení o potřebné informaci z monitorovacího systému
  • Publikování chyb systému a obdržení rady nebo aktualizaci pro opravu chyby
  • Monitorování řízení projektů a další