Řešení pro skenování, rozpoznávání a konverzi dokumentů na bázi technologie Soft Xpansion a ABBYY navrhuje možnost uskutečnění procesů rozpoznávání naskenovaných dokumentů na serveru a nikoli na každé pracovní stanici klienta.

Proces skenování dokumentu/skupiny dokumentů začíná stisknutím vestavěného tlačítka nebo výběrem vhodné položky menu přímo z elektronického systému správy dokumentů na počítači uživatele. Zvláštní interface modul sxScanTool umožňuje přístup k základním funkcím skenování, pak naskenované dokumenty odesílají službě sX Render & Recognition Service (na základě ABBYY Fine Reader Engine a PDF XPANSION Render Center). Server automaticky rozpoznává a konvertuje dokumenty a vrátí je do elektronického systému správy dokumentů odesílatele.

Toto řešení umožňuje konverzi dokumentů do nezměnitelného formátu: PDF, PDF / A, obrazovky (JPEG, TIFF atd.), včetně vícestránkové TIFF soubory, s následným zveřejněním dokumentů v kartičce elektronického systému správy dokumentů.

Výhody řešení:

  • Snížení nákladů na nákup softwaru pro skenování, rozpoznávání a konverzi, pokud není třeba kupovat takový software pro každé pracovní stanici klienta
  • Proces skenování, rozpoznávání a konverze je spuštěn z jednoho programu (elektronický systém správy dokumentů), což zjednodušuje práci uživatelů a zkracuje dobu zpracování dokumentů
  • Jediný proces aktualizace softwaru

Náklady na řešení jsou určeny podle:

  • Počtu stránek zpracovaných při rozpoznávání dokumentůs
  • Počtu stránek zpracovaných při konverzi do nezměnitelných formátů
  • Typů nezměnitelných formátů, které je třeba konvertovat