Skupina společností Soft Xpansion International nabízí řešení a služby pro vývoj systémů elektronického managementu dokumentů/ECM produktů, elektronických archivů, portálových řešení na platformách Abbyy, Alfresco, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, Captiva a PDF Xpansion.

Soft Xpansion International má pobočky v Německu, Česku a v Ukrajině.

Soft Xpansion International nabízí standardní a zakázková řešení pro orgány veřejné moci, finanční, průmyslový a obchodní sektory.

Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka:

  • Kancelář zaměstnance
  • Správa dokumentů
  • Archivy
  • Aplikace a služby
  • Výrobní procesy
  • HR postupy
  • Projektový management
  • IT služby
  • Veřejné služby
  • Vývoj softwaru pro inženýry

Soft Xpansion International provádí podporu svých zákazníků a partnerů ohledně propagace, prodeje a implementace systémů.

V rámci souboru služeb propodporu svých zákazníků a partnerů Soft Xpansion International nabízíplný rozsah prací pro zavádění systémů a řešení na platformách Abbyy, Alfresco, OpenText Documentum, FileNet, K2, Microsoft SharePoint, Captiva a PDF Xpansion: přípravu technických specifikací a technické specifikace a infrastrukturního projektu, vývoj a testování, přípravu prostředí, nasazení a nastavení, uvedení do provozu, podporu, přechod na nový systém, integraci s dalšími systémy.

Skupina společností
Soft Xpansion International

soft Xpansion GmbH & Co.KG
Koenigsallee 45 D-44789 Bochum, Germany

Phone +49 234 2984171
E-Mail: info@soft-xpansion.com
Web site: www.soft-xpansion.eu

Czech Republic

Soft Xpansion Professional
Services s.r.o.
Husitská 502/36, Žižkov,
130 00 Praha 3

Tel.: + 420 234 280 612
E-mail: info@sx-ps.com
Web site: www.sx-ps.com

Ukraine

Soft Xpansion Ukraine
пр. Космонавтів, 30-А офіс 521
21021, м. Вінниця, Україна

Tel./fax: +380 43 250 71 40
E-mail: info@sx-ua.com
Web site: www.sx-ua.com