Jednotný systém místních elektronických peticí je automatizovaný systém, který umožňuje občanům iniciovat nové a podporovat existující petice, aby se obracet na orgány územní samosprávy.

Systém umožňuje používat společné přístupy, pravidla elektronického obrácení a elektronických petice, které jsou zaměřené na dosáhnutí nejvyššího pohodlí pro občany a úsporu rozpočtových prostředků. Systém zajišťuje transparentnost procesů a zvyšuje účinnost práce úředníků v orgánech územní samosprávy při zvážení petic.

Vývoj Jednotného systému místních elektronických peticí byl zaveden na platformách Microsoft SharePoint a ASP.NET MVC. V rámci projektu je implementován adaptivní design webových stránek na bázi Responsive Design ASP.NET MVC, který zajišťuje správné zobrazení webových stránek Systému na různých zařízeních a dynamicky se přizpůsobuje specifikovaným rozměrům oken prohlížeče.

Systém podporuje integraci s adresářovou službou Active Directory a databázemi externích uživatelů. Pro identifikace občanů se používá Bank ID (protokol elektronické výměny dat s bankovními systémy Auth 2.0) a elektronický (digitální) podpis. Pro automatizované odesílání SMS zpráv je použita v systému SMS brána. Také je uplatněna integrace se službou Google Analytics, což umožňuje vytváření zpráv o používání systému. Stejně je uplatněna integrace se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter).

Vlastnosti a výhody:

 • Elektronická registrace občanů, kteří si přejí vytvořit nebo podepsat petice
 • Možnost vytvoření nové elektronické petice, aby se obracet na orgán územní samosprávy, který je připojen k Systému
 • Informování občanů o postupu předkládání elektronických peticí, s přihlédnutím ke specifice orgánu územní samosprávy
 • Zveřejnění zavedených peticí a zajištění, aby podpisy mohly být shromažďovány na podporu elektronické petice
 • Stanovení doby podpisu s přihlédnutím k postupu stanovenému pro určitý orgán územní samosprávy (období sběru a počet podpisů)
 • Možnost vyhledávat elektronické petice
 • Předání elektronických peticí, které dostali potřebný počet podpisů, příslušnému orgánu územní samosprávy spolu s informací o datu začátku sběru podpisů, datu podání elektronické petice, celkovém počtu a seznamu osob, které elektronickou petici podepsaly
 • Předání elektronických peticí, které ne dostali požadovaný počet podpisů, orgánu územní samosprávy jako elektronické odvolání
 • Zveřejnění informací o výsledku posouzení elektronické petice ze strany orgánu územní samosprávy
 • Zveřejnění informací na oficiální stránce o petice, která obdržela v předepsaném čase požadovaný počet hlasů
 • Vedení soutěží pro veřejné iniciativy
 • Funkce správce portálu jsou k dispozici prostřednictvím standardního rozhraní Microsoft SharePoint