SX-Government to je systém pro správu elektronických dokumentů speciálně pro státní správy a samosprávy, který kombinuje klasické a základní funkce pro správu dokumentů.

Systém SX-Government je proprietárním softwarem Soft Xpansion International založený na platformě Alfresco Community, která je jedním z lídrů v segmentu Enterprise Content Management.

SX-Government poskytuje spolehlivé, transparentní a řízené zavádění automatizovaných procesů všech základních typů dokumentů, vytváření různých zpráv, tvorbu elektronických archivu dokumentů, personální řízení, správu personální dokumentaci a jiné možnosti.

Podle výsledků přezkumu Státní služby pro speciální komunikace a ochranu informací Ukrajiny uznán software SX-Government pro elektronickou správu dokumentů splňujícím požadavky normativních dokumentů o technické ochraně informací na Ukrajině v rozsahu funkcí uvedených v dokumentu "Softwarový nástroj pro elektronickou správu dokumentů SX-Government. Technické požadavky podle kritérií technické ochrany informací“, jejíchž souhrn je určen funkčním profilem { ‚КА-2‘, ‚ЦА-1‘, ‚ДС-1‘, ‚ДЗ-1‘, ‚ДВ-1‘, ‚НР-2‘, ‚НИ-2‘, ‚НК-1‘, ‚НО-1‘, ‚НЦ-1‘, ‚НТ-2‘, ‚НА-2‘, ‚НВ-1‘ } s úrovní záruk ‚Г-2‘ posouzení správnosti jejich uplatnění v souladu s ND TOI 2.5-004-99.

Základní verze
 • Zpracování příchozích dokumentů
 • Zpracování odchozích dokumentu
 • Zpracování interních dokumentů
 • Centrum poskytování administrativních služeb (CPAS)
 • Kalendář události
 • Přístupová práva
 • Pokročilé vyhledávání dokumentů (včetně fulltextového vyhledávání)
 • Funkce „Zaměstnanci“
 • Pokročilá funkce správy úkolů (včetně automatického přidělení hlavních a vedlejších vykonavatelů)
 • Funkce schvalování dokumentů (paralelní a postupné)
 • Funkce Náhrada zaměstnance
 • Funkce bilaterálních vztahů mezi dokumenty
 • Funkce „Vedoucí-Pomocník“
 • Funkce kontroly splnění dokumentů a úkolů
 • Funkce Administrátor Byznysu
 • Adaptivní design pro mobilní zařízení
 • Integrace s „třetím“ (vnějším) systémem
 • Elektronický digitální podpis (EDS)
Plná verze
 • Všechny funkce základní verze
 • Zpracovávání protokolů
 • Zpracování výpisů ze zápisu
 • Zpracování protokolárních příkazu
 • Zpracování úkolu
 • Zpracování pokynů/nařízení ohledně pracovníků
 • Zpracování rozkazu z hlavních činností
 • Zpracování nařízení starosty/vedoucích okresních správ
 • Zpracování dokumentů výkonného orgánu
 • Funkce termínů
 • Sada pro modelování obchodních procesů
 • Sada pro modelování zpráv
 • Vylepšené funkce pro správu dokumentů v procesu předávání OP (návrat dokumentů v různých fázích obchodního procesu)
 • Vývoj až 3 vlastních přehledů na objednávku
Rozšířená verze
 • Všechny funkce plné verze
 • Zpracování rozhodnutí městské rady
 • Zpracování rozhodnutí výkonného výboru
 • Zpracování pořadu jednání výkonného výboru a plenárního zasedání
 • Zpráva výkonného orgánu o realizaci projektu
 • Vývoj až 3 vlastních přehledů na objednávku

SX-Government: vlastnosti a výhody

 • Plnohodnotný „tenký klient“ bez nutnosti instalace a aktualizace softwaru na uživatelských pracovních stanicích. Snadný přístup přes mobilní zařízení
 • Rozsáhlé možností monitorování výkonu: možnost nastavení kontroly celého dokumentu nebo konkrétního účelu, generování a analýza příslušných zpráv, rychlé vyhledávání a vizualizace úkolů, pro splnění kterých lhůta se blíží nebo již vypršela
 • Skenovací podsystém pro skenování dokumentů přímo z dokumentové kartičky. Možnost používat jak streamováné, tak nestreamováné skenování.
 • Podpora rejstříku kontaktů, který vypadá jako adresář dodavatelů se souvisejícími funkcí
 • Možnost připojení SMS-služby pro automatické odesílání potřebné informace o akci
 • Možnost připojení a nakonfigurování čárového kódování dokumentů
 • Rozsáhlé možnosti pro personální práce
 • Možnost šifrování při odesílání dat
 • Integrace se systémem elektronické interakce výkonných orgánů. To vám umožní si vyměňovat dokumenty s výkonným orgánem v rámci systému SX-Government.
 • Možnost používat digitální podpisy pro přesnou identifikaci dokumentu a ověření jeho integrity
 • Vysoce přizpůsobitelné řešení: možný vývoj vlastních procesů, zpráv, uživatelských formulářů ve vizuálním prostředí bez znalosti programování
 • Produkt je postaven na platformě Alfresco Community, která je jedním z lídrů v segmentu Enterprise Content Management, a poskytuje spolehlivé a bezpečné ukládání dat a vysoký výkon řešení. Není třeba žádné dodatečné licence operačního systému, databází nebo aplikačních serverů.
 • Velké možnosti pro integraci — možnost integrace s jinými informačními systémy, interním a externím portálem (například, pro zveřejnění dokumentů v příslušných částech), personálním systémem, elektronickými fronty atd.
 • Urychlení procesů předávání a schvalování dokumentů v rámci organizace. Snížení počtu chyb při práci s dokumenty
 • Subsystém CPAS automatizuje, urychluje a zjednodušuje práce zaměstnanců CPAS. Implementována v systému funkce automatického generování a tisku aplikací, automatického generování „Popisu dokumentů“, funkce SMS a e-mailového informování občanů, flexibilní výkaznictví a kontrola a další možností.

Video

Prezentace