Obchodní portál Dozorčí rady to je moderní a flexibilní nástroj určený pro usnadnění práce orgánu strategického řízení firmy – Dozorčí rady, což umožňuje efektivní přijetí manažerských rozhodnutí a monitorování jejich provádění.

Toto řešení bere v úvahu způsobilost a organizační postup dozorčí rady, a může být stejně dobře použity společnostmi a holdingy v různých oblastech: energie, hutnictví, strojírenství, chemický a farmaceutický průmysl, podniky zemědělského sektoru, maloobchod a distribuce, alkoholový průmysl a další.

Možnosti a výhody:

 • Automatizace postupu při podávání žádostí Dozorčí radě. Při vytváření žádosti se vyplní tvar uvedením takovéto informace: otázky, která je navržena k projednání, její stručné vysvětlení/zdůvodnění a předložení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí se přijímá za každou předloženou žádost
 • Plánování a vizualizace pracovního plánu Dozorčí rady: harmonogram písemných rozhodnutí, pořádání schůzí, včetně setkání
 • Vytvoření programu schůze, její schválení členy dozorčí rady s možností podávání návrhů
 • Možnost nastavit cesty pro schválení žádosti a schůzek
 • Možnost vytvářet zprávy/upozornění pro členy rady na potřebu přijat určitá rozhodnutí nebo na blížící události
 • Automatizace procesu hlasování o každé otázce zvlášť s možností hlasovat „pro“, zdržet se hlasování nebo hlasovat „proti“, a zároveň možnost navrhovat změny k návrhu rozhodnutí. Podpora různých algoritmů pro určování výsledků hlasování
 • Zjišťování výsledků hlasování s uvedením jmen členů Dozorčí rady, kteří hlasovali „pro“, „proti“, nebo se zdrželi hlasování. Stanovení obsahu rozhodnutí o každé položené otázce
 • Zřízení zápisu ze zasedání Dozorčí rady s uvedením takovéto informací: místa, dne a času zasedání; zúčastněných osob; jednání schůze; otázek pro hlasování a výsledků hlasování; obsahu přijatých rozhodnutí
 • Informování o rozhodnutí rady vykonavatelů, automatizace vytvoření rozkazů a kontrola stavu jejich plnění

Proč pracovat s námi?

 • Více než 7 let zkušeností z práce s platformami
 • Všichni naši odborníci jsou certifikované vývojáři platformy Sharepoint, a naše společnost je partnerem společnosti Microsoft
 • Více než 30 úspěšně splněné projekty, vlastní produkty na platformě SharePoint
 • Zkušenosti v navrhování vysoce naložených systémů (až 5000 souběžných uživatelů)
 • Expertiza a dostupnost hotových řešení pro finanční sektor, energetické koncerny, správcovské společnosti
 • Plný rozsah služeb pro vývoj a zavádění — od výzkumu a vytvoření obchodních požadavků do implementace a podpory řešení
 • Funkčnost systémů zahrnuje spektrum základních obchodních procesů organizací a umožňuje konfiguraci obchodních procesů a systémů podle požadavků zákazníka
 • Vlastní infrastruktura pro řízení projektů