Процеси погодження типових документів (накази, розпорядження тощо) - це передналаштовані бізнес-процеси проходження погодження за заздалегідь стандартизованими маршрутами для основних типів документів, таких як накази, розпорядження, процедури, положення тощо.

Ця система дозволяє значно скоротити час на створення, контроль, пошук і обробку стандартних документів; підвищити ефективність роботи співробітників; гарантувати безпеку та надійність зберігання інформації, а також розмежувати права доступу до типових документів.

Можливості та переваги:

 • Створення типових документів за шаблонами з автоматичним заповненням полів шаблону на підставі інформації, внесеної в електронну форму документа
 • Автоматичне визначення маршруту проходження бізнес-процесу на підставі інформації про тип документа
 • Автоматичне визначення учасників бізнес-процесу на підставі інформації про автора документа
 • Наявність системи регулярних нагадувань співробітнику в разі невиконання завдання у відведений час, з можливістю відправлення повідомлення його керівникові
 • Можливість автоматичного погодження/затвердження в разі відсутності дій з боку того, хто погоджує
 • Автоматичне формування листа погодження з можливістю збереження або друку
 • Можливість автоматичного формування звітів про статуси погодження тих чи інших документів і регулярної відправки таких звітів керівникам
 • Автоматичне формування реєстраційних номерів за заданими правилами
 • Можливість зберігання документів в багаторівневому архіві
 • Гнучке розмежування прав доступу до документів залежно від ролі й посади співробітника, виду документа (публічний або непублічний), його типу та стану
 • Можливість зберігання пакетів документів різних типів (Word, PDF, Excel, PowerPoint, Visio) у межах одного документа
 • Можливість публікації документів на порталі організації після проходження процесу погодження/затвердження
 • Гнучкий пошук документів у сховищі за різними атрибутами. Можливість експортувати результати пошуку у формат MS Excel
 • Функціонал двосторонніх зв'язків (посилань) між різними документами
 • Функціонал контролю версій документів
 • Фіксування всіх дій з документом в історії документа
 • Скорочення часу на створення, пошук і обробку стандартних документів
 • Підвищення ефективності роботи співробітників замовника
 • Спрощення взаємодії співробітників різних підрозділів замовника у процесі роботи зі стандартними документами
 • Посилення контролю виконавської дисципліни співробітників
 • Забезпечення прозорості бізнес-процесів
 • Відстеження станів, термінів і перебігу виконання стандартних документів
 • Забезпечення безпеки й надійності зберігання інформації, розмежування доступу до документів

Переваги роботи з нами:

 • Понад 7 років досвіду роботи з платформою
 • Всі наші фахівці платформи Sharepoint - сертифіковані розробники, наша компанія має статус Microsoft-партнера
 • Понад 30 успішно виконаних проектів, наявність власних продуктів, розроблених на платформі Sharepoint
 • Досвід проектування високонавантажених систем (до 5 000 одночасно працюючих користувачів)
 • Експертиза і наявність готових рішень для фінансової галузі, енергетичних концернів, керуючих компаній
 • Повний спектр послуг з розробки і впровадження - від обстеження і складання бізнес-вимог до впровадження і підтримки рішення
 • Функціональність систем покриває спектр основних бізнес-процесів організацій і дозволяє виконувати налаштування бізнес-процесів і систем відповідно до вимог замовника
 • Власна інфраструктура для ведення проектів
 • Відповідаємо вимогам ISO 9001:2015 з управління якістю