Портальне рішення Collaboration Project Portal – власна розробка групи компаній Soft Xpansion International на базі платформи Alfresco Community Edition. Інноваційний інструмент для організації спільної роботи над проектами дозволяє ефективно керувати проектними командами, надійно зберігати і обробляти дані, автоматизувати запити на технічну чи сервісну підтримку проекту, спрощувати обмін інформацією між представниками замовника і його партнерами/клієнтами.

Продукт призначений для виробничих компаній різних галузей промисловості, підприємств сфери послуг, включаючи ІT-компанії, організацій державного сектора та органів влади.

Collaboration Project Portal має публічну підсистему, внутрішній портал і підсистему для адміністраторів.

Публічна підсистема Collaboration Portal передбачає можливість:

  • Надавати офіційну інформацію про проект, терміни і етапи його реалізації, очікувані результати впровадження
  • Переглядати історію та географію реалізованих проектів у вигляді інтерактивної проектної карти
  • Оприлюднювати поточну і результативну статистику проекту за широким спектром показників, серед яких кількість запитів і звернень, кількість користувачів системи тощо
  • Надавати загальнодоступну інформацію про команду, яка працює над проектом, та інших осіб/організацій, які залучені до реалізації або управління проектом на будь-яких його стадіях: топ-менеджерів, членів проектної команди, консультантів, наглядових рад, суспільних організацій тощо із зазначенням їх контактних даних
  • Здійснювати інформаційний супровід перебігу проекту, інформувати цільову аудиторію про важливі події і досягнення у ході його реалізації шляхом розміщення новин, прес-релізів, пост-релізів тощо

Внутрішній портал як робоча підсистема Collaboration Project Portal передбачає доступ безпосередніх учасників проектних команд в залежності від наданих їм прав і розподілених ролей до наступних модулів:

  • Product Knowledge Base – єдиний захищений інформаційний простір, що містить дані про продукти і послуги компанії-замовника, поточну проектну інформацію, історію інцидентів та інші робочі матеріали внутрішнього користування
  • Сховище документів із функцією контролю версій об’єднує технічну документацію (технологічні карти, технічні умови, галузеві інструкції, іншу нормативно-довідкову інформацію) і організаційну документацію (інструкції користувачів порталу, інструкції з управління інцидентами тощо)
  • Календар подій – модуль виступає не лише в ролі персонального органайзера учасників проектних команд, а й дозволяє планувати проведення спільних заходів (робочих нарад, презентацій, тренінгів), заздалегідь резервуючи і розподіляючи ресурси компанії-замовника у відповідності до потреб і формату заходу. Також при доступною є опція прикріплення документів для попереднього ознайомлення учасниками проекту та СМС чи e-mail оповіщення про заплановані заходи
  • Bugtracker – підсистема реєстрації інцидентів та неполадок для першого, другого і третього рівнів сервісної та технічної підтримки, забезпечує зв'язок із співробітниками з управління інцидентами з метою їх оперативної ліквідації
  • Роботу над проектами реалізовано через кабінети користувачів внутрішнього порталу, які забезпечують доступ учасників проектних команд до своїх завдань, процесів та необхідної робочої інформації.

Підсистема для адміністраторів містить в собі проектну документацію обмеженого користування: розподіл прав доступу і ролей, інструкції з управління інцидентами, інструкції з управління оновленням, а також дозволяє генерувати аналітичну звітність за поточними проектами.

Також реалізовано ряд додаткових зручних опцій при роботі Collaboration Project Portal, наприклад, налаштування e-mail, SMS-оповіщень, підписки на новини порталу.

Переваги впровадження Collaboration Project Portal від Soft Xpansion International

Портальне рішення Collaboration Project Portal розроблене на базі безкоштовної платформи Alfresco Community Edition, що забезпечує надійне захищене зберігання даних і високі експлуатаційні характеристики рішення.

Впровадження Collaboration Project Portal може бути виконано в Linux або Windows оточенні, не потребує додаткових ліцензій бази даних або серверів додатків, що дозволяє скоротити загальні витрати замовника.

Collaboration Project Portal можна інтегрувати з діючими інформаційними системами замовника (CRM, обліковими та бухгалтерськими програмами), офіційною веб-сторінкою замовника та соціальними мережами (Facebook, Twitter).

Компанія Soft Xpansion International пропонує повний спектр послуг з налаштування під Замовника і впровадження рішення: підготовку технічного завдання, доробку і тестування, підготовку оточення, розгортання і налаштування, введення в експлуатацію, міграцію на нову систему та інтеграцію з іншими системами, гарантійну і сервісну підтримку.