Корпоративний портал Наглядової ради – це сучасний і гнучкий інструмент, створений з метою оптимізації робочого процесу органу стратегічного управління компанії – Наглядової (Спостережної) ради, прийняття ефективних управлінських рішень і контролю їх виконання.

Рішення враховує компетенцію і порядок організації діяльності Наглядової ради і може однаково успішно використовуватись компаніями та холдингами різних галузей: енергетики, металургії, машинобудування, хімічної і фармацевтичної галузей, підприємствами аграрного комплексу, ритейлу та дистрибуції, алкогольної промисловості тощо.

Можливості та переваги:

 • Автоматизація процедури подачі заявок на розгляд Наглядової ради. Створення заявки відбувається шляхом внесення до форми наступної інформації: питання, яке пропонується до розгляду, його короткого пояснення/обґрунтування і надання проекту рішення. Рішення приймається по кожній поданій заявці
 • Планування і візуалізація робочого графіку Наглядової ради: графіку письмових рішень, проведення зборів, в тому числі очних засідань
 • Формування порядку денного засідання, його погодження членами Наглядової ради з можливістю внесення пропозицій
 • Можливість налаштування маршрутів погодження заявок та засідань
 • Можливість налаштування повідомлень/нагадувань членам ради про необхідність прийняття певних рішень або заходи, що наближуються
 • Автоматизація процесу голосування окремо за кожним питанням з можливістю віддати голос «за», «утриматися» чи проголосувати «проти», запропонувавши при цьому зміни до проекту рішення. Підтримка різних алгоритмів визначення результатів голосування
 • Визначення підсумків голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або утрималися від голосування. Фіксування змісту прийнятих рішень за кожним з питань, що виносилося на голосування
 • Формування протоколу засідання Наглядової ради з вказанням наступної інформації: місця, дати і часу проведення засідання; осіб, які брали участь у засіданні; порядку денного засідання; питань, що виносилися на голосування і результатів голосування; змісту прийнятих рішень
 • Доведення рішень ради до відома їх виконавців, автоматизація доручень і контроль стану їх виконання

Переваги роботи з нами:

 • Понад 7 років досвіду роботи з платформою
 • Всі наші фахівці платформи Sharepoint - сертифіковані розробники, наша компанія має статус Microsoft-партнера
 • Понад 30 успішно виконаних проектів, наявність власних продуктів, розроблених на платформі Sharepoint
 • Досвід проектування високонавантажених систем (до 5 000 одночасно працюючих користувачів)
 • Експертиза і наявність готових рішень для фінансової галузі, енергетичних концернів, компаній, що управляють
 • Повний спектр послуг з розробки і впровадження - від обстеження і складання бізнес-вимог до впровадження і підтримки рішення
 • Функціональність систем покриває спектр основних бізнес-процесів організацій і дозволяє виконувати налаштування бізнес-процесів і систем відповідно до вимог замовника
 • Власна інфраструктура для ведення проектів